dronningen1
Den 3. juni kl. 10.00 vil der være officiel modtagelse ved Varde Rådhus, hvorefter Dronningen kører i karet til Sct. Jacobi Skole med eskorte. Under besøget på Sct. Jacobi Skole vil Dronningen få en præsentation af garnisonsprojektet og Varde Kommunes læringsprojekt “UngeCampen”. Herefter kører Dronningen i karet til Arnbjergparken, hvor der vil være frokost på Hotel Arnbjerg.